Executare silita directă

Servicii

Obligația de a face sau de a nu face

Această modalitate de executare silită directă devine aplicabilă atunci când debitorul a fost obligat prin titlul executoriu fie la o acţiune, fie la o inacţiune, pe care nu a înțeles să și le execute în mod benevol.

Astfel, creditorul are dreptul de a obţine constrângerea debitorului la executarea întocmai (în natură) a obligaţiei.

În cazul neexecutării unei obligaţii de a face în termen de 10 zile de la comunicarea Încheierii de încuviinţare a executării silite, creditorul poate, pe cheltuiala debitorului, să fie autorizat de instanţa de executare să execute el însuşi ori să facă să fie executată obligaţia, iar privitor la obligaţia de a nu face, poate cere instanţei să înlăture ori să ridice ceea ce debitorul a făcut cu încălcarea obligaţiei, pe cheltuiala acestuia în limita stabilită prin hotărâre judecătorească.

Totodată, dacă debitorul nu execută în termenul menţionat o obligaţie de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare, acordarea lor neexcluzând obligarea debitorului la plata de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, la cererea creditorului, în condițiile art. 892 sau ale dreptului comun.

Pentru toate acestea, este necesară învestirea executorului judecătoresc și urmată procedura executării silite directe. Sediul materiei se regăsește în articolele 903 și următoarele din Codul de Procedură Civilă.

Echipa B.E.J. Trancă Bogdan-Ovidiu se recomandă printr-o organizare riguroasă a activității, corectitudine și integritate morală, precum și îndeplinirea promptă și efectivă a atribuțiilor profesionale si detine toate atuurile necesare gestionarii unui volum mare de dosare de executare silită.

Suntem un partener de încredere, responsabil și cu experiență vastă în domeniul executării silite.

Regăsiți mai jos un draft al unei astfel de cereri prin care ne puteți învesti.Formular de comandă

 Comanda dvs. a fost trimisă cu succes. Vă vom contacta cât mai curând posibil.
Eroare: Încercați din nou