Executare silita directă

Servicii

Predarea silita mobiliară

Procedura predării silite mobiliare se va declanșa la solicitarea expresă a creditorului, urmând ca executorul judecătoresc, odată sesizat, să purceadă la înregistrarea cererii de executare, obținerea încuviințării executării silite și înștiințarea debitorului.

Dacă debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia în termen de 24 de ore de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării, predarea bunului mobil, determinat prin calitate şi cantitate se va face prin executare silită.

În acest sens, executorul judecătoresc va ridica bunul urmărit de la debitor sau de la persoana la care se află, punându-l pe creditor în drepturile sale, încheind un proces-verbal despre îndeplinirea executării, cu stabilirea cheltuielilor de executare pe care urmează să le plătească debitorul.

Echipa B.E.J. Trancă Bogdan-Ovidiu se recomandă printr-o organizare riguroasă a activității, corectitudine și integritate morală, precum și îndeplinirea promptă și efectivă a atribuțiilor profesionale si detine toate atuurile necesare gestionarii unui volum mare de dosare de executare silită.

Suntem un partener de încredere, responsabil și cu experiență vastă în domeniul executării silite.

Regăsiți mai jos un draft al unei astfel de cereri prin care ne puteți învesti.

Formular de comandă

 Comanda dvs. a fost trimisă cu succes. Vă vom contacta cât mai curând posibil.
Eroare: Încercați din nou